top of page
Fiholms fideikommissaktiebolag
Orangeriet

Fiholms vackra orangeri lämpar sig utmärkt för fest, konferens, bröllop, minimässor, konserter, föreläsningar och liknande.

Lokaler

Tillgängliga lokaler finns i de gamla stallarna som inte längre har någon fast inredning.

Lokalerna är anpassningsbara.

 

Visningar

Vi arrangerar visningar, för sällskap, av huvudbyggnad och park på förfrågan. Kontakta Gustaf angående visning.

 

Om Fiholm

Fiholms fideikommissaktiebolag återfinns på Fiholm i Rytterne sydväst om Västerås.

Bolagets verksamhet är jord- och skogsbruk, uthyrning av lokal för events samt fastighetsförvaltning. Jordbruket drivs av Fredrik Esseen.

Vi har ett antal åretrunt- samt sommarboenden och en del lokalyta. För närvarande finns inga lediga bostäder, men det finns gott om lokalyta för olika ändamål att hyra. Klicka här för närmare beskrivning av lokalerna.

Fiholm ligger naturskönt invid Mälaren. Ursprungligen låg corps de logiet alldeles intill vattnet, men efter sjösänkning och invallning på 1930-talet ligger husen en bit längre från sjön.

Huvudbyggnaden är till stora delar oförändrad sedan byggtiden, i ett flertal rum finns väggboaseringar samt tapeter bevarade. Fideikommisset består av fast egendom samt en porträttsamling av i första hand släkten Ridderstolpe med besläktade grenar ur Oxenstierna, Dohna med flera; en intressant vapensamling från 1600-talet och framåt samt en del möbler från 1700-talet.

Viltkött från Fiholm finns att köpa, förmedlas genom Per Jernström.

Fiholm är medlem i Västmanlands läns Kulturminnesförening, Fideikommissariernas intresseorganisation samt Sveriges Jordägarförbund.

Fiholm mottar bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Genom omsorgsfulla och genomtänkta åtgärder på totalt 13,6 hektar har vi arbetat för att främja en rikare natur genom att skydda och skapa nya värdefulla livsmiljöer för våra naturliga invånare. Vårt arbete inkluderar:

 • Förstärkning och nyetablering av viktiga naturvärdesträd som bidrar till ökad variation i landskapet och tillhandahåller den nödvändiga mängden död ved, vilket är avgörande för många arter.

 • Specifik uppmärksamhet har ägnats åt att gynna arter som listas som rödlistade, vilket bekräftar vårt engagemang för att skydda vårt unika djur- och växtliv.

 • Omsorgsfull rensisning runt fornlämningar och kulturhistoriska platser, vilket lyfter fram och bevarar vårt rika kulturarv.

 • Avlägsnande av majoriteten av granarna, med undantag för de särskilt ståtliga exemplaren och de som är svåra att nå, för att främja en mer varierad och hälsosam skogsmiljö.

 • Särskilt fokus har lagts på att frigöra och bevara unika träd som pansarbarkstallar och karaktäristiska, vresiga tallar. Samtidigt har vi skyddat lövträd och tagit bort konkurrerande vegetation som hotar dessa värdefulla naturresurser.

 • Genom att aktivt skapa ny död ved och röja upp i gamla, igenväxta vägar, återställer vi viktiga habitat och öppnar upp landskapet.

Vår insats för naturvården på Fiholm är ett löpande arbete där vi ständigt strävar efter att förbättra och skydda den miljö vi värderar så högt.

Kontakt

Fiholms fideikommissaktiebolag

Fiholm

725 92 VÄSTERÅS

Klart! Meddelandet mottaget.

contact
 • Gustaf Ridderstolpe, allmänt
  0730-60 25 21, gustaf@fiholm.net

 • Maria Ridderstolpe, orangeriet, sensommarmarknad
  0709-90 45 63, maria@fiholm.net

 • Hans Risberg, allmänt
  0709-70 64 34, hans@fiholm.net

 • Lars Johansson, Fyrklövern, ekonomi
  021-40 97 33

 • Fredrik Esseen, lantbruk
  0706-288 200

 • Per Jernström, jakt- och viltfrågor
  070-600 13 33

Fakturaadress:
Fiholms fideikommissaktiebolag
FE 1047
Box 25
701 40 Örebro

eller

faktura@fiholm.net

Bg: 5735-6495

bottom of page