top of page

Lokaler och bostäder

Tillgängliga lokaler finns i de gamla svinstallarna som inte längre har någon inredning.

Varje rum är mellan 350 och 700 m2, det går att avgränsa rummens storlek. Några stallar har stora portar medan några endast har dörrar. Takhöjden invändigt är 3 meter. Golvet är betongplatta som sluttar svagt mot spalt (utgödslingsgång), om behov föreligger kan golven planas ut.

Husen är i dagsläget isolerade, men ej uppvärmda, det går förstås att lösa uppvärmning om behov föreligger.

För närvarande är 7 enheter uthyrda till olika mindre verksamheter som verkstäder och lager.

Kontakta Gustaf eller Hans för visning av lokalerna.

Vi har f.n. inga lediga bostäder eller sommartorp.

bottom of page